ET MANGFOLD AV MULIGHETER

Bærekraft

Utvalgte

Vi skal være en drivkraft for bærekraft i reiselivet – både for medlemmene våre og i hele verdikjeden.

Målet vårt er å styrke posisjonen til medlemmene våre og øke konkurransekraften deres. Vi tror at bærekraft kommer til å være en av de mest differensierende konkurransefordelen for reiselivet fremover. 

Flere av samarbeidspartnerne våre prioriterer bærekraftig utvikling. Vi sitter på store mengder data om medlemmene våre og deres kunder – og vi har medlemsbedrifter som ønsker å integrere bærekraftperspektivet i sine gjesters opplevelser.

Derfor er det naturlig for oss å ta en aktiv rolle som katalysator for bærekraft i hele verdikjeden. Vi skal tilrettelegge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom medlemmene våre, samarbeidspartnere og andre aktører i reiselivet.

Bærekraftstrategien vår fokuserer på bevisstgjøring, tilrettelegging, tilgjengeliggjøring av kunnskap og innsikt, datadeling og krav til samarbeidspartnerne våre. Strategien er forankret i 10 utvalgte delmål fra FNs bærekraftsmål.

VI SKAL GI DEG DE BESTE MULIGHETENE TIL Å LYKKES MED BEDRIFTEN DIN!

Kontakt oss

Utvalgte

Hoteller og Spisesteder

Trenger du mer informasjon om oss vennligst send oss din kontaktinformasjon så tar vi kontakt: